NRK Meny

Ap vil fjerne K'en i KRLE

AUF-leiar Reidar Fugle Nordhaug fekk med seg resten av fylkesårsmøtet i Ap på å fjerne K'en i KRLE-faget. Regjeringa døypte om faget frå «Religion, livssyn og etikk» til «Kristendom, religion, livssyn og etikk», og sette samtidig krav om at halvparten av undervisninga skal handle om kristendom. Eit nesten samrøystes fylkes-Ap vil endre det tilbake.

– I dagens fleirkulturelle samfunn gjev det ikkje meining å gje kristendom slik forrang, seier Nordhaug.

Reidar Fugle Nordhaug
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.