NRK Meny

Ap-nei til søndagsopne butikkar

Sogn og Fjordane Arbeidarparti seier nei til søndagsopne butikkar. Det vart samrøystes vedteke på fylkesårsmøtet i Førde. Dei krev at partiet sentralt held på dagens reglar. Fylkeslaget fryktar store butikkar i byar vil utkonkurrere mindre butikkar i distrikta om det blir søndagsope.

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Ap
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.