Ap med pengar til skipstunnel

Ap løyver 30 mill. kr i statsbudsjettet, for å sikre at prosjektet Stad skipstunnel ikkje stoppar opp. – Hurtigbåtruta på kysten er ei viktig transportåre. Arbeidarpartiet har lagt inn midlar til at Kystverket no kan ferdigstille planane. No vil vi sjå tunnelen bygd, seier Botten i ei pressemelding.