NRK Meny
Normal

Ankesak om mangelfull opplæring

tysdag startar ankesaka der ein tidlegare elev saksøkjer Vik kommune for mangelfull opplæring.

Mannen, som i dag er i 20-åra, hadde medfødde lærevanskar, og han meiner han ikkje fekk den undervisninga han hadde krav på.

Då saka var oppe i Sogn Tingrett tapte mannen. Advokaten hans, Johannes Hauge, var måndag ikkje tilgjengeleg for kommentar. Men ordføraren i Vik, Erik Lidal, seier kommunen er sikker på å vinne saka.

- Vi meiner vi ikkje har noko erstatningsplikt i denne saka. Eg meiner denne guten vart rimeleg godt oppfylgd i skulen, akkurat slik andre elevar har vorte. Vi fekk ein dom i tingretten som gav oss fullt medhald, og det forheld vi oss til.