Alvorleg for 37-åring etter arbeidsulukke

Tilstanden er alvorleg for ein polsk 37-åring som måndag fall seks meter på eit betonggolv i Solund.

Haukeland universitetssykehus

SJUKEHUS: Ein 37 år gamal polsk arbeidar ligg alvorleg skadd på Haukeland etter arbeidsulukka i Solund.

Foto: Helse Bergen
Oddleif Løseth
Journalist

Det opplyser kommunikasjonsavdelinga ved Haukeland Universitetssykehus tysdag. Ulukka skjedde i 1230-tida hos Selstad AS ved Yttregrend.

– Mannen fall fem-seks meter frå eit industristillas og landa på eit betonggolv. Han vart sendt til Haukeland med luftambulanse. Han fekk brotskadar, men var ved bevisstheit, opplyste operasjonsleiar Morten Kronen ved Hordaland politidistrikt måndag.

Lensmann i Gulen, Solund og Masfjorden, Ivar Holmaas, seier ulukka skjedde under arbeid med ein industriport.

– To arbeidarar jobba med å skifte ein vaier på industriporten. Medan dei stramma opp vaieren, gjekk porten opp med stor kraft, og trefte arbeidaren slik at han fall ned, seier Holmaas.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.