NRK Meny
Normal

Alkohol her blir framleis lov

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrar at det ikkje blir forbode å drikke eigen alkohol på festivalcampar. Dette gjer han ved å la vurderingane bli gjort lokalt.

Festivalcampen

Alkohol kan framleis vere lov på festivalcampar. Justisminister Per-Willy Amundsen dytter vurderingane ned til lokalt politi.

Foto: Sigrid Heiberg

Han ber Politidirektoratet (POD) om å trekke brevet til politidistrikta om rammevilkåra for festivalarrangørar, melder NTB.

– Det inneber at Festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilseier at vurderingane av råmen rundt den enkelte festival blir gjort lokalt. Slik har det vore tidlegare, og slik blir det i framtida, seier Amundsen.

I brevet ber han POD trekke tilbake presiseringa deira, der dei tolkar alkohollova i skjerpande retning.

Alfred Bjørlo

NØGD: Alfred Bjørlo (V) er strålande nøgd.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Dette er fantastisk

Det er fleire som er veldig glade for nyheita frå justisministeren. Arve Klepp driv Norsk Countrytreff på Breim i Nordfjord. Han jublar over snuoperasjonen.

– Dette er heilt avgjerande for at vi skal kunne drive festival. Eg hadde venta at det ville kome ei slik endring, for det er så mange som har vore i mot det, seier Klepp.

Ordførar i den store festivalkommunen Eid, Alfred Bjørlo (V), har vore bekymra for korleis lovendringa skulle slå ut. I kommunen hans held rockefestivalen Malakoff til.

– Dette er fantastiske nyheiter, og det viser at det er mogleg å nå fram når ein protesterer på tankelause vedtak frå Oslo, seier Bjørlo.

Per-Willy Amundsen Arendalsuka

SNUR: Justisministeren bryt inn, og snur vedtaket til politidirektoratet.

Foto: Torstein Bøe / NPK

Lokal politi skal kunne gripe inn

Amundsen legg no opp til at lokalt politi skal ha moglegheit til å gripe inn mot alkoholbruk på festivalcampar, dersom dei meiner det er naudsynt.

Klepp på countryfestivalen trur ikkje det blir eit stort problem.

– Eg reknar med at det blir slik det har vore, for vi har no hatt eit godt samarbeid med lokalt politi i mange år.

Justisministeren meiner heilt klart at det han kjem med i dag skal gjere at det blir mogleg å drikke eigen alkohol på festivalcampar, men han presiserer at lokalt politi skal kunne gjere vurderingar.

– Det er viktig at dei førebyggande tiltaka som er naudsynte blir gjort lokalt. Og vilkår som eventuelt bør påleggast arrangørane, må blir vurdert i det enkelte tilfelle, seier Amundsen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.