NRK Meny

Alexandra måtte ta milliontap på familieinvestering i høgfjellet

Hotellfamilien Grov i Loen måtte i fjor ta eit tap på 2,5 millionar kroner på investeringa i eit høgfjellshotell i Gudbrandsdalen. Marknaden for høgfjellshotella har vore svært vanskeleg.

Wadahl Høgfjellshotell

TOK TAP: Grov-familien eig i dag Wadahl Høgfjellshotell på Gålå gjennom to ulike selskap. I fjor tok dei eit tap på 2,5 millionar på eit lån Alexandra Hotel gav til hotellet.

Foto: visitnorway.com

Artikkelen er flere år gammel.

Grov-familien er i hovudsak kjende for at dei eig Alexandra Hotel AS i Loen, med dei to hotella Alexandra og Loenfjord. På midten av 2000-talet gjekk familien inn på eigarsida i det kjende hotellet Wadhahl på Gålå i Gudbrandsdalen.

Men marknaden for høgfjellsturisme fall med eit brak, og no får dette millionkonsekvensar for rekneskapen til Alexdra Hotel AS.

– Vi gjekk inn for ein del år tilbake inn med eit ansvarleg lån i Wadahl Høgfjellshotell i Gudbrandsdalen. Vi såg den gongen ein moglegheit for å vere med på synergieffektar av at Alexandra hadde ein partner austafor. Dei vurderingane vi gjorde då slo ikkje til, seier Alexandra-direktør Richard Grov til NRK.

Avslutta samarbeidet

I følgje rekneskapen til Alexandra Hotel AS vart lånet til Wadahl på 2,5 millionar teke som tap i 2013. Det førte til at årsresultatet for hotellkonsernet i fjor vart eit overskot på 1,6 millionar, i staden for rundt fire millionar.

– Vi ønska i fjor å avslutte det samarbeidet på den økonomiske sida og ta ei avskriving, og ikkje ha nokon økonomiske bindingar mot Wadahl, seier Richard Grov til NRK.

Richard Grov

ALEXANDRA-SJEF: Richard Grov.

Foto: privat

På andre sida av fjellet er det bror hans, Trygve Grov, som no styrer Wadahl Høgfjellshotell. Dei har enno ikkje levert årsresultat for 2013, men i 2012 tapte hotellet over 15 millionar kroner på ein omsetnad på berre 17 millionar.

– Vore veldig tøft

Aksjekapitalen gjekk tapt for hotellet som er heileigd av to av selskapa i Grov-familien, Grov AS og Wadahl Utvikling AS.

– Det har vore veldig tøft dei siste åra, men alt tyder på at vi i år går i pluss. Vi har hatt ein bra vår, og ser ut til å få ein bra haust, seier Trygve Grov til NRK.

Særleg bortfallet av danske skituristar til Gålå-området vart ei hard nøtt å knekke for Wadahl, og ei rekkje andre høgfjellshotell i Sør-Norge.

– Det er mange arbeidstimar for å få dette til, men det er jo det som er kjekt med denne næringa. Ein må jobbe hardt, seier Grov.

Solid eigenkapital

I Loen sit storebror Richard på toppen i Alexandra Hotel AS, som i fjor hadde driftsinntekter på over 156 millionar før utgifter, og ein positiv eigenkapital på over 48 millionar kroner.

– Vi har dei siste åra hatt veldig jamne driftsresultat, og vi er veldig og stolte av resultatet vi trass alt klarte å oppnå i 2013. Vi trur at 2014 kjem til å bli kneppet betre enn i fjor. Vi ser at internasjonal turisme har ein auke, og vi ser at det er ein god etterspurnad etter dei produkta vi tilbyr, sler Richard Grov fast.

2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar
Stortingsvedtak om vestlandsregionen