NRK Meny
Normal

Aldri før har han fått telefonar frå så mange fiske-kjøparar

Ervik Havfiske på Stadt har aldri før blitt ringt opp av så mange som vil kjøpe fisk.

Stig Ervik er nøgd med fjorårssesongen

PÅ KARTET: Dagleg leiar ved Ervik Havfiske, Stig Ervik, følgjer nøye med på kartet kor fiskebåtane oppheld seg til ei kvar tid.

Foto: Silje Guddal / NRK

– Det som tidlegare gjekk til Russland var lever og andre ting. Det er vanskelegare å selje. Men kvitfisk, slik som torsk og hyse, går godt andre stadar i verda. Vi har aldri vorte ringt opp av så mange kjøparar som no i januar, seier dagleg leiar i Ervik Havfiske, Stig Ervik.

Han legg ikkje skjul på at det er kjekt når året startar slik.

– Det er heilt supert når det er kjøparar som ringjer og seier dei vil kjøpe fisk, seier Ervik.

  • Les også:

Godt nøgd med fjoråret

– Fiskeriet var bra i 2014. Vi fekk betre prisar når det lei ut på ettersommaren og hausten. Vi hadde eit ok år i fjor, seier Ervik, som totalt sett er godt nøgd.

Men også for Ervik Havfiske fekk kronefallet konsekvensar.

– Vi får betre pris på grunn av kronefallet, men så sit vi litt i valutaposisjonar som verkar negativt inn på finansresultatet, seier Ervik.

Det endelege resultatet for selskapa skal vere klare i mars/april.

– Det vert pluss, men kor stort, torer eg ikkje seie, seier Ervik.

  • Les også:

Har slutta å ta båtane tilbake etter endt sesong

Ervik Havfiske er Norges største autolinerederi, og er involverte i drifta av 15 linefartøy og eitt garnfartøy. Og båtane held seg stort sett langt frå moderlandet.

– Vi har nokre båtar i Barentshavet og fire i Sørishavet, seier Ervik.

Siste åra har dei hatt folk stasjonerte i sør heile året.

– Vi har hatt nok kvotar til det. Tidlegare kom båtane opp att. Men det tek 30 dagar ein veg, seier Ervik.

Og det er berre turen heim til Norge. For å komme seg frå felta som dei fiskar på, og inn til land går det ytterlegare 20 dagar.

– Med dei bunkersutgiftene som var tidlegare, så har vi slutta med å dra tilbake til Norge etter kvar sesong, seier Ervik.

Trass i at båtane er omtrent på andre sida av kloden, har dei tett kontakt med folka om bord, noko som både er kjekt og viktig.

– Vi har dagleg kontakt på e-post, og så pratar vi med dei på telefon innimellom. Det er ingenting som er betre enn å få gode rapportar om at alt står bra til, seier Ervik.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.