NRK Meny

Aksjonerte mot tunge køyretøy

Statens Vegvesen kontrollerte i vinter fire gongar så mange tunge køyretøy som året før. Totalt vart nær 50 000 vogntog, lastebilar og andre tunge køyretøy undersøkte, skriv Samferdsledepartementet i ei pressemelding. Av desse fekk 337 køyreforbod. Det er spesielt dekk, bremser og kjettingar som har vorte kontrollerte.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.