NRK Meny

Aggresive blomsterseljarar på Eid.

Aggressive blomsterseljarar har plaga folk på Eid i ettermiddag. Heimesjukepleia har meld til politiet at seljarane går inn og tek seg til rette på aldersheimar. Seljarane har utanlandsk bakgrunn. Politiet vil sjå etter dei i kveld, for å gje dei ei formaning om å slutte og sjekke at dei har gyldige dokument, opplyser Kjetil Drange hjå politiet

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.