Abonnentane får rekninga

Abonenntane kan få rekninga på 130 millionar kroner dersom Sunnfjord Miljøverk må transportere vekk avfallet sitt. Det skriv Firda. Selskapet har i sommar prøvd ut ein ny metode for å kompostere avfall, men denne metoden gir ei lukt som er til stor sjenanse for naboar. Om Fylkesmannen gir selskapet tommelen ned til å dekkje avfallet til med jord, kan transport til eit forbrenningsanlegg i Europa vere løysinga.