NRK Meny

«Splitt og hersk»

Stein Malkenes (MDG) meiner det er på tide at fylkesordføraren tek sjølvkritikk for Fjord1-handteringa. – Fylkesordførar Jenny Føllings handtering av Fjord1-saka har skapt eit fylkesting prega av splid og mistillit, seier Malkenes til Firda. Følling står på si side fast på at alt har gått rett føre seg, og bøyer seg ikkje for kritikken.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.