NRK Meny
Normal

"Løpegut" fekk skjerpa straff

Sunnfjordingen var "løpegut" i den store dop- og narkotisaka. No er han dømd til fengsel i eitt år og fire månadar.

Pressekonferanse på Sunnfjord hotell

Til frådrag kjem 12 dagar varetektsfengsling. Mannen erkjende alle tiltalepunkta, så nær som eitt tilfelle av truslar , då saka var oppe i Fjordane tingrett.

  • Politiet fann narkotika verd 55 millionar kroner, anabole steroide for ein til tre millionar kroner i saka der 63 personar frå heile landet vart pågripne. Det vart også beslaglagt våpen.

Sende postpakkar

Sunnfjordingen skal ved fleire høve ha sendt postpakkar for hovudmannen i saka. Hovudmannen, også han ein sunnfjording i 20-åra, vart nyleg dømd til fengsel i 4 år og seks månadar i Bergen tingrett .

LES ALT: OM DEN STORE DOP- OG NARKOTIKASAKA

"Løpeguten" vart dømd for å ha sendt 18 pakkar med til saman nær 650 000 milligram dopingmiddel. Dette fekk han betalt for. Han fekk også betalt for å køyre hovudmannen til Oslo for å hente ytterlegare 500 000 milligram dopingmiddel.

- For mild straff

Mannen stod i tillegg tiltalt for to tilfelle av valdsbruk, truslar og medvirking til sal. Aktor trekte dei to siste postane då saka var oppe i Fjordane tingrett.

Påtalemakta la ned påstand om fengsel i eitt år og ein månad. I tillegg til inndraging av 12 000 kroner. Men retten meinte fengselsstraffa var for mild sett i lys av alvorsgraden og det faktum at sunnfjordingen tidlegare er straffedømd fire gonger.