"Løpegut" fekk skjerpa straff

Sunnfjordingen var "løpegut" i den store dop- og narkotisaka. No er han dømd til fengsel i eitt år og fire månadar.

Pressekonferanse på Sunnfjord hotell

Til frådrag kjem 12 dagar varetektsfengsling. Mannen erkjende alle tiltalepunkta, så nær som eitt tilfelle av truslar , då saka var oppe i Fjordane tingrett.

  • Politiet fann narkotika verd 55 millionar kroner, anabole steroide for ein til tre millionar kroner i saka der 63 personar frå heile landet vart pågripne. Det vart også beslaglagt våpen.

Sende postpakkar

Sunnfjordingen skal ved fleire høve ha sendt postpakkar for hovudmannen i saka. Hovudmannen, også han ein sunnfjording i 20-åra, vart nyleg dømd til fengsel i 4 år og seks månadar i Bergen tingrett .

LES ALT: OM DEN STORE DOP- OG NARKOTIKASAKA

"Løpeguten" vart dømd for å ha sendt 18 pakkar med til saman nær 650 000 milligram dopingmiddel. Dette fekk han betalt for. Han fekk også betalt for å køyre hovudmannen til Oslo for å hente ytterlegare 500 000 milligram dopingmiddel.

- For mild straff

Mannen stod i tillegg tiltalt for to tilfelle av valdsbruk, truslar og medvirking til sal. Aktor trekte dei to siste postane då saka var oppe i Fjordane tingrett.

Påtalemakta la ned påstand om fengsel i eitt år og ein månad. I tillegg til inndraging av 12 000 kroner. Men retten meinte fengselsstraffa var for mild sett i lys av alvorsgraden og det faktum at sunnfjordingen tidlegare er straffedømd fire gonger.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.