Meiner fleire bør lære seg førstehjelp

Ei fersk undersøking viser at berre fire av ti seier dei torer å setje i gong med livreddande førstehjelp.

Helge Lekveen, førstehjelpsansvarleg i Sogn og Fjordane Røde Kors syner kva ein skal gjere om ein finn ein livlaus person.

LIVREDDANDE: Veit du kva du skal gjere dersom du er førstemann som kjem til ei ulukke og må til med livredning? Treng du ei oppfrisking? SJÅ DENNE VIDEOEN!

– Det første du må gjere er å prøve å få kontakt med personen og sjekke om ho pustar, seier førstehjelpsansvarleg i Røde Kors i Sogn og Fjordane, Helge Lekveen.

Førstehjelp, Helge Lekveen, Røde kors

ENGASJERT: Førstehjelpsansvarleg i Røde Kors i Sogn og Fjordane, Helge Lekveen, vil at fleire skal tore å gjere noko når dei kjem i ein situasjon der nokon treng førstehjelp.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Han fortel at om du finn ein person som ikkje pustar, så må du setje i gang med hjarte-lunge-redning. Men det er her det stoggar opp for mange. Ei ny undersøking Respons Analyse har gjort for Røde Kors viser at berre fire av ti seier at dei tør å sette i gang med livreddande førstehjelp i dei mest vanlege situasjonane der førstehjelp kan redde liv.

Vil lære opp fleire

Røde Kors set no i gang med førstehjepsløftet, eit prosjekt som har mål om å auke kunnskapen om førstehjelp.

førstehjelp

KONTAKT: Det første du skal gjere når du ser ein skadd person er å prøve å få kontakt med vedkomande.

Foto: Norsk Luftambulanse

– Eg synest det er trist at så mange vegrar seg for å hjelpe andre, seier Helge Lekveen i Røde Kors.

Han meiner det er til beste for alle om fleire kan gjere noko når ulukka først er ute.

– Om ein er redd for å gjere noko så kan ein i alle fall ringe til 113, seier han.

Meiner fleire bør ta førstehjelpskurs

– Det hadde vore veldig bra om fleire kunne gå på kurs for å lære seg om førstehjelp, seier Lekveen.

Opplæring i førstehjelp

KURS: Røde Kors vil at fleire skal gå på kurs i førstehjelp.

Foto: Idun Fivelstad / NRK

Han fortel at det er fleire aktørar som held desse kursa og at det viktigaste no er at fleire får naudsynt kunnskap til å kunne hjelpe andre som kjem i ulukka. Lekveen seier at både foreldre, handballtrenarar og arbeidsgjevarar er døme på folk som kan legge til rette for å betre livreddande kunnskap i befolkninga.

– Eg håper at så mange som mogleg no tek tak for å lære seg førstehjelp, for det trengst, seier Lekveen innstendig.