NRK Meny

– Sjekk båten

Hovudredningssentralen i Sør-Norge oppmodar alle båteigarar om å forsikre seg at båtane ligg trygt når ekstremvêret «Vidar» treff norskekysten i morgon. Vasstanden er venta å vere 70–85 cm over verdiane oppgjevne i tidevasstabellen, og på sitt høgste mellom klokka 09 og 11:30.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.