NRK Meny

– Sjekk båten

Hovudredningssentralen i Sør-Norge oppmodar alle båteigarar om å forsikre seg at båtane ligg trygt når ekstremvêret «Vidar» treff norskekysten i morgon. Vasstanden er venta å vere 70–85 cm over verdiane oppgjevne i tidevasstabellen, og på sitt høgste mellom klokka 09 og 11:30.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.