NRK Meny
Normal

– Sit langt inne å tvinge Bremanger

Venstre-skepsis mot å tvinge Bremanger inn i ny storkommune saman med Flora og Vågsøy.

Sveinung Rotevatn på talarstol

SKEPTISK: Sveinung Rotevatn (V) er skeptisk til å tvinge Bremanger inn i Kinn kommune.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Det sit langt inne å tvinge Bremanger inn i Kinn kommune, det meiner stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V).

Ting kan tyde på at det blir nei i Stortinget mot å tvinge Bremanger inn i Kinn kommune.

Fylkesmannen rår til at regjeringa brukar tvang mot Bremanger for at kommunen skal slå seg saman med Vågsøy og Flora.

Skal Bremanger bli nummer 14 i rekka av kommunar som blir møtt med tvang frå Stortinget må Venstre sikre fleirtal, men Rotevatn kjem med følgjande løypemelding:

– Eg trur det kjem til å sitte langt inne å skulle gripe inn mot Bremanger frå Stortinget si side, og overstyre frivillige prosessar.

Meiner Bremanger skil seg ut

Rotevatn understrekar at Bremanger ikkje er diskutert i Stortinget, og ventar og ser kva Regjeringa meiner.

Men venstrepolitikaren seier Bremanger skil seg frå tilfella der ein seier ja til tvangssamanslåing.

– Typisk då har vore at fylkesmennene har hatt veldig klare anbefalingar, og at kommunane står veldig svakt i møte med eldrebølgja og moglegheita for å drive berekraftig velferd framover. I dei aller fleste tilfella har Stortinget respektert lokale frivillige prosessar.

– Veldig overraskande

Frank Willy Djuvik

MISNØGD: Frank Willy Djuvik (Frp) meiner det er merkeleg om Venstre som har ivra aller mest for tvang her seier nei, medan dei andre gonger seier ja.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Bystyrepolitikar i Flora, Frank Willy Djuvik (Frp) er fortørna over skepsisen i Venstre. Han vil tvinge Bremanger inn i storkommunen.

– Dette er veldig overraskande, kriteria for tvangssamanslåing som Venstre og stortingsfleirtalet legg til grunn er jo nettopp til slike tilfelle der ei kommune ligg i mellom og sperrar. Tvangsbruk som Venstre også har vore med på misser all legitimitet. Ein legg på ein måte eigne særpolitiske interesser til grunn.

Kva særpolitiske interesser fryktar du?

– Det anar eg ikkje, men det er klart at Rotevatn er frå Eid, og eg må verkeleg seie at ein då kan mistenke særpolitiske interesser i ei så openberr sak.

Kan ikkje sjå kva Eid har med saka å gjere

Rotevatn seier på si side at det ikkje er automatikk i at det blir tvangssamanslåing når ei uvillig kommune ligg mellom to villige:

– Det er alltid ei konkret vurdering, den skal vi no i gang med. Vi vil legge vekt både på lokale ynskje, og omsynet til ein tenleg kommunestruktur. Dessutan kan eg ikkje sjå kva Eid skulle ha med saka å gjere.

Laster kart, vennligst vent...

BLIR IKKJE NOKO AV? Vågsøy og Flora vil slå seg saman, Bremanger ligg i midten. No bilr det kanskje berre Vågsøy og Flora.

– Har ikkje merka lokalt ynskje om tvang

Bremanger kommune er tydeleg på at dei ikkje ynskjer å gå inn i ei storkommune. Sveinung Rotevatn seier at heller ikkje Vågsøy eller Flora ber Stortinget om tvang:

–. Vågsøy og Flora vil helst ha ei stor felles kystkommune, men eg har ikkje registrert at dei har bedt oss om å bruke styringsretten. På den andre sida ber Fylkesmannen oss om det, og har argument vi tek med oss.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.