– No ser vi at det er snakk om hundrevis av husstandar som ikkje har eit godt nok tilbod

Etter at Telenor nekta å levere breiband til ein familie i Bremanger fordi to stolpar var rotne, krev no KrF svar på om regjeringa vil innføre leveringsplikt.

Tore Storehaug

KREV TYDELEG SVAR: KrF-representant Tore Storehaug meiner at regjeringa må sikre breiband i heile Norge.

Foto: Espen Breivik / NRK

Bakgrunnen er at Telenor tatt ned breidbandstilbodet fleire stadar i landet før det er på plass nye, gode tilbod. Dette råka ein familie i Bremanger i Sogn og Fjordane hardt.

– No ser vi at det er snakk om hundrevis av husstandar som ikkje har eit godt nok tilbod. Eg vil utfordre Olsen til å svare på når han vil vurdere leveringsplikt av breiband, seier stortingsrepresentant for KrF, Tore Storehaug.

Han har sendt eit skriftleg spørsmål til samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Stortinget, men har førebels ikkje fått svar.

Har avvist dette tidlegare

Men tidlegare har statsråden i Stortinget slått fast ikkje er behov for noko leveringsplikt for breibandselskapa.

– Eit tungtvegande argument i vurderinga var at ei slik leveringsplikt på dåverande tidspunkt truleg kunne bidra til å redusere investeringsviljen til kommersielle utbyggere. Stortinget hadde ingen merknader til dette ved behandling av meldinga, sa statsråden i eit skriftleg svar til Stortinget tidlegare i år.

John-Magne Sande med den rotne stolpen.

MISTA BREIBANDET: Stolpane blei sette opp på dugnad i 1953 av mellom anna bestefaren til John-Magne Sande. No nektar Telenor å fikse stolpane og fjernar breibandet.

Foto: Synne Ulltang / NRK

Vil ha ei avklaring

Storehaug ønskjer no å få ei avklaring på kva som er minstekravet når det gjeld breibanddekning og korleis samferdselsdepartementet vil følgje opp denne saka.

– Vi veit at tre av fire som søker om pengar frå staten til å bygge ut for breiband får nei. Vi veit og at mange husstandar mister sin nett-tilgang utan å få noko nytt, jamgodt tilbod. Derfor meiner eg at Olsen må konkretisere planane sine så vi veit kva vi har å stelle oss til, seier Storehaug.

Vil ha eit godt tilbod i heile landet

KrF-representanten frå Sogn og Fjordane seier at han vil kjempe for at regjeringa skal ha gode tilskot til breibandutbygging også utanfor dei største byane og tettstadane.

– I budsjettavtalen vår med regjeringa har vi lagt 80 millionar meir på bordet til utbygging av internett i distrikta, seier Storehaug.

Han seier at om det ikkje går å bygge ut nett med dei midlane som er sett av, så må ein vurdere om ein skal krevje leveringsplikt frå tilbydarar.