– Leikanger blir ikkje svekka

Sjølv om dei 100 nye jobbane i vegadministrasjonen i Vestland skal finnast i heile storfylket, kjem ikkje det til å svekke Leikanger sin posisjon, seier Noralv Distad (H) til Sogn Avis. – Det er viktig å ha eit breitt miljø med høg kompetanse. Det har me i Leikanger, og det er viktig at dette miljøet ikkje vert svekt, seier han.