– Godt, men ikkje godt nok

Nynorsk kultursentrum let seg ikkje imponere av at NRK har klart målet om 25 prosent nynorsk. – Det avgjerande for nynorskbrukarane er kor mykje skriftleg nynorsk som blir publisert på NRK.no. Der har dei framleis langt igjen, seier direktør Per Magnus Sandsmark.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Foto: Nynorsk kultursentrum