NRK Meny
Normal

– Folk kvir seg for å køyre inn i tunnelen

AURLAND (NRK): Ein av heltane etter brannen i Gudvangatunnelen, Olav Hylland, seier enkelte har ei frykt for å køyre gjennom tunnelen. I dag la Riksrevisjonen fram ein rapport der dei har vurdert 41 tunnelar i åtte fylke som er spesielt risikoutsette.

Olav Hylland reddat folk ut fråGudvangatunnellen i fjor.

SJÅ VIDEO: Olav Hylland var med på å berge folk ut av den brennande Gudvangatunnelen i 2015.

Ni av desse tunnelar er i Sogn og Fjordane. – Tunneltryggleiken er ikkje god nok, er konklusjonen til Riksrevisjonen etter at dei har sett på tryggleiken for vegtunnelar rundt om i landet.

Den 11.428 meter lange Gudvangatunnelen i Aurland har hatt to alvorlege brannar sidan 2013. Olav Hylland var sjølv med å berge mange folk ut av den brennande tunnelen i 2015. Denne tunnelen er ikkje på lista då den er i ferd med å bli oppgradert etter brannane. Men Hylland trur ikkje tryggleiken er god nok i andre norske tunnelar.

– Det er for lite midlar til sikring av tunnelar og til øvingar og planar slik at det kan gjerast redningsoperasjonar.

– Er det stor frykt blant folk som skal køyre gjennom tunnelen?

– Eg høyrer at mange kvir seg, særleg forbipasserande og dei som ikkje har erfaring i å køyre gjennom tunnelar. Dei har ei frykt for å bli ståande fast i tunnelen.

– No blir denne tunnelen oppgradert utover hausten. Kor viktig er det?

– Det er gode nyheiter for oss som har sett korleis alt kollapsar når det er brann i ein tunnel. Folk her er opptekne av at tryggingsarbeidet går framover og at det skjer raskt.

Gudvangatunnelen

ALVORLEG BRANN: I fjor sommar blei Gudvangatunnelen i Sogn stengd i nesten veker etter ein brann i ein svensk buss med kinesiske turistar. Mange personar blei skadde i brannen.

Foto: Veum, Arne / NTB scanpix

Vil ha fortgang i arbeidet

Per-Kristian Foss

UROA: Riksrevisor Per-Kristian Foss seier krev fortgang i arbeidet med å trygge tunnelane.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kvart år blir det i gjennomsnitt registrert 25 brannar, 15 tilløp til brann og 1300 uønskte køyretøystopp i norske tunnelar.

Riksrevisor Per-Kristian Foss krev at Statens vegvesen får fortgang i arbeidet med å trygge tunnelane.

– Konsekvensen er at det står dårleg til om det skulle skje ulukker i norske tunnelar. Vi har kome i gang, men veldig seint, seier Foss.

Norge fekk eit pålegg frå EU i 2004, men ikkje før i 2015 vart det løyvd pengar til utbetringsarbeidet.

– Men det er langt igjen. Det står særleg dårleg til i Midt- og Nord-Norge, men risikoanalysar manglar stort sett over det heile.

Foss seier det må gjerast eit meir systematisk arbeid for å kartlegge risiko at det må gjerast øvingar.

– Ingen tunnelar er like. Det må gjerast øvingar særleg med tanke på samarbeid mellom naudetatane, seier han.

– Stemmer overeins med eigne funn

Direktør Kjersti Kvalheim Dunham i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet seier dei jobbar kontinuerleg med å betre tryggleiken i norske tunnelar.

– Vi er glade for Riksrevisjonen har peika på ein del punkt der vi kan bli betre. Rapporten stemmer overeins med det vi har sett i interne gjennomgangar og som vi ser vi må forbetre oss på.

Ho seier det er sett inn åtte milliardar ekstra på å utbetre 250 tunnelar på riksvegnettet.

– Vi har laga ein plan for korleis dei skal oppgraderast og denne jobben skal vere ferdig innan 2019.

Rapporten til Riksrevisjonen er no sendt til Stortinget der den behandlast i kontrollkomiteen. Deretter blir det samferdsledepartementet som skal følge opp tilrådingane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.