NRK Meny
Normal

– Ei påminning om kor sårbare vi er

SKEI I JØLSTER (NRK): Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen forsikrar at regjeringa tek branntryggleik på alvor. I natt var han berre kilometer unna den dramatiske brannen i Fjærlandstunnelen.

Solvik-Olsen på Skei

– ALVORLEG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var berre nokre kilometer frå Fjærlandstunnelen då det tok til å brenne.

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

Statsråden er på rundreise til alle flyplassane i landet. I dag er han på Sandane lufthamn Anda, og difor overnatta han på Skei. Han seier brannen er ei påminning om kor sårbare vi er når det oppstår brann i tunnel.

– Sjølv om dette var ein situasjon der fagfolk var til stades, det skjedde jo i ein spylebil, så ser vi kor fort ting kan utvikle seg. Folk har jo hamna på sjukehus med lettare skade. Det viser alvoret i saka, meiner Solvik-Olsen.

Sjukehus

MANGE TIL SJUKEHUS: I alt 13 menneske blei frakta til sjukehuset i Førde med røykskader etter brannen i går kveld og natt.

Foto: ODDLEIF LØSET / NRK

På 2000-talet har det vore fleire alvorlege brannar i vegtunnelar i Norge:

Utbrend bussvrak etter brannen i Gudvangatunnelen

UTBREND: Vraket av bussen som tok fyr inne i Gudvangatunnelen 11. august 2015.

Foto: Jens Olav Flekke

– Fordi det er viktig

Samferdselsministeren seier at det blir gjort mykje for å gjere dei lange vegtunnelane sikrare.

– Vi jobbar iherdig med å syte for at tunnelane blir oppgraderte. Vi skal bruke rundt 2,5 milliardar kroner berre i 2017 på å sikre tunnelar. Dette er eit arbeid som vi har firedobla etter regjeringsskiftet fordi det er viktig. Det er vel ingen stad ein kjenner seg meir sårbar enn i ein tunnel med sterk røykutvikling og få stader å flykte, seier Solvik-Olsen.

Bilbrann i tunnel

SKREMMANDE: Svart røyk veltar ut av Magnhildskartunnelen etter brannen 17. juni 2016.

Foto: Amalie Terdal Igland/tipser
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.