NRK Meny

– Ei gåvepakke til Sogn og Fjordane

Henning Warloe i Bergen Høgre meiner Sogn og Fjordane har kome så godt ut av forhandlingane mellom dei tre vestlandsfylka at Bergen er den store taparen, det skriv Bergens Tidende i dag. Warloe var i utgangspunktet positivt til å slå saman dei tre fylka, men no vil han skrote avtalen som fylkesordførarane har vorte samde om. – Korleis skal dei få plass til alle dei arbeidsplassane i vesle Leikanger, undrar Warloe seg i avisa.

Henning Warloe
Foto: Arne Frank Solheim / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.