NRK Meny
Normal

– Dette er berre trist

Nok ein gong har nokon grisekøyrd og gjort skadar på fotballbana til Haugen fotball.

klengarberget

– TRIST: Djupe bilspor i snøen viser tydeleg på fotballbana til Haugen fotball i Eid. – Dette er rett og slett berre trist, seier banemeister Øystein Haugland.

Foto: Stig Høynes

– Ein blir fullstendig oppgitt, seier banemeister Øystein Haugland.

Tysdag morgon fekk Haugland telefon med beskjed om at nokon har sladda og spunne med bil på grasmatta i Eid.

Haugland har ikkje tal på kor mange gonger dei har vore nøydde til å reparere bana etter at nokon har brukt bana til andre aktivitetar enn ho er tenkt til.

Store øydeleggingar

Øystein Haugland

OPPGITT: Banemeister Øystein Haugland er lei av folk som råkøyrer på fotballbana til haugen fotball.

Foto: Privat

Førre gong nokon gjorde skade på bana var i 2015. Men også året før var det gjort vandalisme på fotballbana.

– Vi får ikkje sett kor store skadane er denne gongen før snøen er vekke. Men det blir nok store spor, og det er mykje arbeid å rette opp skadane. Det blir gjort på dugnad, seier Haugland.

Han fortel at det blir gjort vurderingar på å sette opp sperringar for å hindre at folk skal kome seg inn på bana.

Øystein Haugland

GONG PÅ GONG: Fotballbana til Haugen fotball har fleire gonger vore utsett for hærverk dei seinare åra. Her i 2015.

Foto: Stig Høynes

Vurderer å politimelde

Haugland seier det førebels ikkje er teke stilling til om saka blir meldt til politiet.

– Vi har meld slike saker til politiet tidlegare, vi tek ei vurdering i kveld på om vi skal gjere det denne gongen også.

– Dette kan verke som om dette er blitt ein hobby for nokon, men eg forstår ikkje kva poenget med dette er.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.