NRK Meny
Normal

– Det er rart det ikkje er fleire avgangar

SANDANE LUFTHAMN ANDA (NRK): Han har fleire og fleire kundar frå heile verda som skal fraktast til og frå Nordfjord. Men sjefen for Brødrene Aa opplever at flytilbodet i regionen står på staden kvil.

Tor Øyvind Aa

VIL HA FLEIRE AVGANGAR: Dagleg leiar i Brødrene Aa i Hyen, Tor Øyvind Aa.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Vi har mange reisande frå Kina, Nord-Norge og langs heile kysten. Det å ha flyplass så nær er veldig viktig for oss, seier dagleg for Brødrene Aa i Hyen, Tor Øyvind Aa.

Brødrene Aa er ei av fleire bedrifter i Nordfjord som går svært bra. Næringslivet treng å reise meir enn nokon gong. Men likevel har rutetilbodet frå Sandane Lufthamn Anda stått uforandra i nær 20 år.

– Flya er ofte fulle, ein må bestille billett i god tid. Det er rart det ikkje er fleire avgangar, seier Aa.

Ventar stor pågang til regionen

Per no går det fire fly mellom Sandane og Oslo i døgnet. Tre av fire ruter har mellomlanding undervegs.

I går møtte næringslivet og lokalpolitikarar samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han er på rundreise til kortbanenettet, og bodskapen han fekk var klar: Næringslivet i Nordfjord veks, men flyplasstilbodet står i ro.

Mats Andersson marknadsdirektør i Lefdal gruve

VENTAR ENORM PÅGANG: Marknadsdirektør i Lefdal Mine Datacenter, Mats Andersson.

Foto: Silje Guddal / NRK

Marknadsdirektør Mats Andersson i Lefdal Mine Datacenter ventar stor pågang i åra som kjem av folk frå heile verda. Når selskapet skal opne data-gruva 10. mai har dei like godt chartra eit eige fly til Sandane.

– Vi ventar enormt mykje besøk, det handlar om å få kundar til Lefdal på ein enkel måte. Det å kunne ta drosje rett frå flyplassen til Nordfjordeid, framfor å kome til andre flyplassar der ein må køyre i over ein time, bestille leigebil osb. Slike ting er veldig viktig for oss, seier Andersson.

– Stort behov

Han får støtte frå verksemda Strukturplast i Gloppen. Dagleg leiar Frode Lindvik har sett ei tidobling av omsetninga dei seinare åra, veksten er venta å halde fram.

Frode Lindvik

VEKSTVERKSEMD: Dagleg leiar i Strukturplast, Frode Lindvik

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Vi treng fleire avgangar, direkteruter, og konkurransedyktige prisar, seier Lindvik.

Senterpartiordførar Leidulf Gloppestad kunne ikkje understreke nok at Nordfjord treng flyplassen.

– Det er stort behov for fleire avgangar ut frå fylket, og vi vil arbeide for det.

Lokalpolitikarar i Nordfjord

MØTTE SAMFERDSLEMINISTEREN: Frå venstre ordførar i Eid Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stryn, Sven Flo (H), ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad, (Sp) og fylkesleiar i Frp, Lars Svein Drabløs.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Vil ikkje gi løfter

Men samferdsleminsiteren var ikkje komen for å love noko:

Ketil Solvik-Olsen

TESTA TRYGGLEIKEN: Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fekk sjå tryggleikstiltaka ved Sandane lufthamn Anda, om eit fly skulle treffe fjorden ved rullebana.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– No startar vi neste runde med FOT-rutene, der staten kjøper rutetenester, då blir det høyringar der næringslivet får peike på potensialet for reisande, turisme og næringsutviklinga.

Bør Sandane få fleire ruter?

– Det skal eg ikkje konkludere no, Det beste er om marknaden sjølv går slik at flyselskapa på eiga hand set opp ruter.

– Umogleg utan flyplass

Ingvill Hestenes

STORBRUKAR: Ingvill Hestenes i Melin Medical.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Ingvill Hestenes i Melin Medical er storbrukar av flyplassen.
Dei driv med betalingsløysingar i helsetenesta. Til trass for 70 tilsette i Oslo ligg hovudkontoret på Sandane. Kanskje ei umogleg løysing utan flyplass.

– Den er alfa og omega. Skal ein operere i Norden og Europa med base på Sandane må vi ha Sandane lufthamn, seier Hestenes.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.