– Bør bruke kjetting

Statens vegvesen rår til å bruke kjetting på store køyretøy som skal over E16 Filefjell. Det er snø- og isdekke over fjellet, og redusert sikt.