NRK Sogn og Fjordane – Lokale nyheter, TV og radio

NRK Meny
 • Reknar med nye ras

  Folkevalde i Årdal er uroa over å vera vitne til fleire store ras på FV 53 mellom Årdalstangen og Naddvik og vil ha fortgang i rassikringstiltak. Det gjekk fram av ein interpellasjon til kommunestyret framført av Thomas Norheim Moen og Senterpartiet, skriv Sogn Avis. Ordførar Arild Ingar Lægreid opplyste at han vil ta initiativ til eit møte med Statens vegvesen og fylkeskommunen for å innhenta fakta og deretter arbeida med å få Finnsåstunnelen inn i planane til Fylkeskommunen.

 • Fallskjermhoppar fekk trøbbel

  Ein fallskjermhoppar fekk problem med hovudskjermen, då han søndag hoppa frå eit fjell i Loen. Ifølgje Vest politidistrikt klarte vedkommande å få løyst ut naudskjermen. Hopparen skal til slutt ha komme seg trygt ned på landjorda.

 • Ber om importstopp

  Mangel på nedbør har ført til fôrmangel, og bøndene sender fleire dyr til slakt enn det er kapasitet til. No ber Nortura og Troms Bonde- og Småbrukarlag om stopp i import av kjøt, og oppmodar samstundes butikkar og forbrukarar om å kjøpe norsk kjøtt.

 • Sette ny publikumsrekord

  17600 personar var innom Norsk Countrytreff på Breim i løpet av dei tre siste dagane. Det er ny rekord for festivalen, og arrangøren reknar med å kunne lande på plussida også økonomisk. Til neste års 25-årsjubileum kan Norsk Countrytreff allereie no lokke med Emmylou Harris som trekkplaster.

  Mykje folk under konsertane på Norsk Countrytreff
  Foto: Runar Sandnes / NCT
Vegopning på Bergum i Førde kommune