NRK Sogn og Fjordane - Lokale nyheter, TV og radio

NRK Meny
 • Sjå Vestlandsrevyen

  Programleder: Mariann Reikerås
 • Har tilsett Østenstad som rådmann

  Ole John Østenstad er tilsett som ny rådmann for den nye storkommunen som kjem i indre Sunnfjord. Det vedtok fellesnemnda samrøystes onsdag. I alt var det fem søkjarar til stillinga som rådmann i den nye kommunen.

  Ole John Østenstad
  Foto: Guro Kvalnes / NRK
 • Slår saman verksemder

  Verksemdene Sigurd Solberg AS og Måløy Radioforretning AS skal slå seg saman frå 1. januar 2018. Den nye verksemda får namnet Ocean Electronics. Driftseiningane i Florø og Måløy vil drive som før.

 • Skogvern i to område

  Regjeringa har gjort vedtak om å opprette Stordalen naturreservat i kommunane Gloppen og Stryn, og utvide Ytamo naturreservat i Luster kommune. Dei to naturreservata inneheld store verneverdiar, og er eit ledd i å verne skogen i Noreg.

Laster innhold, vennligst vent..
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.