NRK Sogn og Fjordane – Lokale nyheter, TV og radio

NRK Meny
  • Store flyttetap

    Sogn og Fjordane fekk ein kraftig svekka flyttebalanse i fjor, med eit flytteunderskot på snautt 200 personar. Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det aldri før har blitt registrert så mange flyttingar over fylkesgrensene som i fjor, og folk slo seg ned i sentrale strøk. Heile 38 prosent av dei som flytta til Sogn og Fjordane i 2017 kom frå utlandet.

  • Fleire tek vidareutdanning

    Til hausten får 272 lærarar i Sogn og Fjordane tilbod om å ta vidareutdanning. Det er nesten dobbelt så mange som i 2014. Det opplyser Kunnskapsdepartementet. Nye krav frå 2025 gjer at svært mange lærarar no må setje seg på skulebenken igjen.