NRK Sogn og Fjordane – Lokale nyheter, TV og radio

NRK Meny
 • Kan bli streik på Anda

  Sandane lufthamn Anda kan bli utsett for streik, det skriv Firda. Det er tilsette i Avinor som kan bli tekne ut i streik dersom LO stat og Spekter som meklar for Avinor ikkje blir samde. Striden står om retten til å forhandle om pensjonar i Avinor. Ei eventuell streik vil starte fredag 29. juni klokka 10.00 og i første omgang råke ni flyplassar og Avinor sitt hovudkontor i Oslo.

  Sandane Lufthamn Anda
  Foto: Eva Marie Felde / NRK
 • Fire hovudutval i Vestland

  Fellesnemnda vedtok i dag dei fire hovudutvala for det nye Vestlandsfylket:
  1. Hovudutval for samferdsle og mobilitet
  2. Hovudutval for opplæring og kompetanse
  3. Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon
  4. Hovudutval for kultur, idrett og integrering
  – Namna på hovudutvala seier òg noko om dei politiske prioriteringane våre, seier leiar Anne Gine Hestetun (Ap) i fellesnemnda.

  Laster Twitter-innhold
 • Hamre har fått ny jobb

  Fylkesmann Anne Karin Hamre blei i Statsråd i dag utnemnd til ekspedisjonssjef for regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hamre har vore fylkesmann i Sogn og Fjordane i ei årrekkje.

  Anne karin Hamre
  Foto: Noralv Pedersen/NRK