NRK Sogn og Fjordane - Lokale nyheter, TV og radio

NRK Meny
  • Snøras i Vetlefjorden

    Det har gått eit snøras på fylkesveg 152 i Balestrand mellom Menes og Ulvestad. Raset sperrar heile vegen, det fortel Vegtrafikksentralen i Bergen. – Entreprenør er på veg for å rydde vekk raset, men vi veit ikkje kor stort det er endå, seier trafikkoperatør Marianne Hove.

  • Hyllestad opnar for storkommune

    Hyllestad kommune har vendt seg til nabokommunane Askvoll, Fjaler, Gulen og Solund med spørsmål om tettare samarbeid om tenestene. I e-posten blir det også opna for å sjå på ei kommunesamanslåing. Hyllestad trekte seg i 2016 frå forhandlingane med Askvoll og Fjaler. Fjaler-ordførar Gunhild Berge Stang seier ho gjerne set seg tilbake til forhandlingsbordet, men i første omgang for å sjå på samarbeid om tenestetilbodet i kommunane.

  • Vil frede hummar i Sogn

    Hummaren kan verte totalfreda fleire stader i Sogn, skriv Sogn Avis. Foreininga Sognefjorden Vel har utarbeidd eit forslag til bevaringssoner i fjorden. Bakgrunnen er nedgang i bestanden og at Fiskeridirektoratet oppmodar kommunane om å etablere fredingssoner. Mellom anna føreslår foreininga totalfreding i Sogndalsfjorden, Lustrafjorden og Aurlandsfjorden.

Laster innhold, vennligst vent..
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.