NRK Sogn og Fjordane – Lokale nyheter, TV og radio

 • Har inngått forlik

  Trivselshagen IKA og Veidekke Entreprenør AS har no inngått forlik etter usemje om kostnader i ei utbetringssak i idrettsbygget på Sandane. Det var hausten 2015 det blei oppdaga at det var nødvendig med utbetringar i bassenget i det nye anlegget. Sidan har partane vore usamde om det økonomiske oppgjeret. Striden er no løyst gjennom forhandlingar, opplyser Trivselshagen IKS og Veidekke Entreprenør AS i ei pressemelding.

 • Sjå Vestlandsrevyen frå kl. 20.55

  Programleiar: Øyvor Bakke
 • Framleis stengt

  Fylkesveg 609 mellom Førde og Askvoll vert heller ikkje opna i dag. Det skriv Firda. Vegen har vore stengt sidan onsdag førre veke, då det gjekk fleire ras på vegen i samband med uvêret som herja Vestlandet. Omkøyring til og frå Askvoll skjer via Bygstad i Gaular.

 • Sjå Vestlandsrevyen frå kl. 18.50

  Programleiar: Øyvor Bakke
Vegopning på Bergum i Førde kommune