NRK Sogn og Fjordane - Lokale nyheter, TV og radio

NRK Meny
 • Nynorskpris til Fjord1

  Noregs største ferjekonsern Fjord1 er tildelt Nynorsk næringslivspris frå Noregs Mållag. – Fjord1 har gjennom mange år vore ein medviten nynorskbrukar, sa Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, då prisen vart delt på ei tilskiping i Oslo. Biletet frå venstre: Leiar i Noregs Mållag Magne Aasbrenn, kommunikasjonsmedarbeidar i Fjord1 Hilde Anita Røyrvik, HR-leiar Cicilie Færestrand og jurymedlem Arne Hjeltnes.

   Biletet frå venstre: Leiar i Noregs Mållag Magne Aasbrenn, kommunikasjonsmedarbeider i Fjord1 Hilde
  Foto: Noregs Mållag
 • Krev tilsetting av gynekolog

  Norges Kvinne- og familieforbund i Sogn og Fjordane krins krev at det no blir lyst ut og tilsett ein person i stillinga som ambulerande gynekolog. Stillinga blir ledig til sommaren. Det kjem fram i eit ope brev dei har sendt til Helse Førde. Krinsleiar Aina Alfredsen Førde, seier at det må verte slutt på at kvinner si helse stadig vert brukt som ein salderingspost når helseføretaket skal spare.

 • Sel ikkje aksjar

  Eit samrøystes kommunestyre i Naustdal har bestemt at kommunen ikkje skal selje aksjane sine i Sunnfjord Energi til BKK. Det skriv Firda. Fleire politikarar peika på at det var dårleg politisk strategi å selje seg heilt ut av kraftselskapet.

Laster innhold, vennligst vent..
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.