93 millionar til taubana i Loen

På den ekstraordinære generalforsamlinga til Hoven Loen AS tysdag kveld kom det så mykje pengar på bordet at styreleiar Leif Riksheim meiner dei no kan skrive kontrakt med leverandøren av taubane.

Gondolbane til Hoven i Loen.
Foto: Illustrasjon: Aaland Arkitektkontor

Då møtet var slutt hadde selskapet vel 93 millionar kroner å rutte med.

– Vi har nådd målet vi hadde for dette stadiet. Vi har i kveld inne ein kapital på vel 93 millionar. Det synest eg er heilt fantastisk å få av eit lokalsamfunn og folk knytte til lokalsamfunnet.

No meiner Riksheim at Hoven Loen AS har alt klart til å inngå kontrakt med firmaet Doppelmayr Garaventa, som har representantar på plass i Loen.

– Vi har fått gode avtalar, så den biten er klar. Men det hastar om ikkje arbeidet skal stanse opp når vinteren no melder seg.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.