87 personar utan straum etter at kraftstolpar knakk tvert av

Natt til i går datt fleire straumlinjer ned i Ytre Solund. Kraftselskapet jobbar på spreng for å ordne opp, men 87 personar er framleis utan straum.

Knekte straumstolpar i Solund

AVBROTNE: Vekta av is og snø vart for tung å bere for desse kraftstolpane i Solund.

Foto: Gunnfrid Eide

– Tidleg i går kom det store mengder snø og is på kraftlinjene i ytre Solund. Fleire stadar vart lasta for tungt for stolpane som høgspentlinja heng på og det førte til at ein del linjer datt ned, seier Nettsjef i Sunnfjord Energi, Arild Fleten.

Arild Fleten

JOBBAR PÅ: Nettsjef i Sunnfjord Energi, Arild Fleten, seier dei har sett store krefter inn for at alle skal få straumen tilbake så fort som råd.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Han fortel at kring 300 kundar i Ytre Solund stod utan straum i går ettermiddag. Kraftselskapet jobba intensivt utover kvelden og natta i går, og vidare utover dagen i dag. No er store delar av nettet er oppe og går, men framleis står 87 abonnentar utan straum.

– Vi har eit stort mannskap i sving og håpar å kunne gi straumen tilbake til dei fleste av desse kundane i løpet av kvelden, seier Fleten.

Avbroten høgspentlinje i Solund

DRAMATISK: Slik ser det ut når store mengder is og snø vert for tunge for høgspentmastene slik at dei knekk rett av.

Foto: Gunnfrid Eide

Sjeldan tung last

Ising saman med tung snø har gjort til at lasta har vorte for tung for fleire av straumstolpane i Ytre Solund. Fleten fortel at dette er svært uvanleg i dette området.

– Det har rett og slett vore svært store krefter i sving som har gjort til at mastene har brote tvert av. Dette er slett ikkje vanleg i Solund, seier Fleten.

Han fortel at kundane vil få straumen tilbake fortløpande utover kvelden og at dei gir informasjon heile tida. Men nokre må vente litt lenger.

Nokre må vente

– Det er to fritidsbustadar som vi ikkje klarer å få ordna straum til i kveld. Dei det gjeld har fått beskjed slik at dei kan redde mat ifrå frysarar og liknande, seier Fleten.

– Elles får alle tilbake straumen i kveld?

– Det er i alle fall det vi jobbar for. Vi har 18 mann i sving der ute og ein god del aggregat som vi koplar opp midlertidig slik at folk får straum no. Vi skal i alle fall gjere vårt beste for å få ordna opp så fort som råd, seier nettsjef i Sunnfjord Energi, Arild Fleten.