7700 utan straum i Sogn og Fjordane

Tusenvis av straumkundar er seint fredag kveld utan straum. Mange må vente til over natta før det igjen er straum i leidningane.

Straumlaust

MØRK KVELD: Mange har måtte ty andre ting enn straum for å ha lys.

Foto: NRK.no-tipsar

– Det har vore eit heftig uvêr med orkan og mykje saltdriv. Salt og høgspentlinjer er ein kombinasjon. Til saman er 7700 abonnentar utan straum, opplyser nettsjef Asgeir Aase i Sogn og Fjordane Energiverk.

10.000 på det meste

Asgeir Aase

KAN IKKJE LOVE: – Håpet er at dei fleste får straumen att i løpet av laurdag, seier Asgeir Aase i SFE.

Foto: Johan Moen / NRK

Han uttaler seg på vegner av alle kraftselskapa i Sogn og Fjordane, og seier problema fordelar seg på svært mange kommunar. Både på kysten og inn i fjordane er folk straumlause.

– Men kysten er nok hardast råka, og då for det meste område nord i fylket.

På det meste har om lag 10.000 abonnentar vore utan straum som følgje av ekstremvêret «Tor» sine herjingar.

Feilrettinga tek tid

– Når kan ein rekne med at straumen er tilbake?

– Det er vanskeleg å seie. Det er ganske omfattande feil rundt om kring. Det var mørkt når uvêret verkeleg tok laust og det er nok ein del trevelt. Håper er å få gjort ein del i kveld, men det meste vil skje i morgon i høve til å få ut alt av mannskap.

Dermed må mange bu seg på å vakne utan liv i leidningane. For nokre kan det i verste fall også bli søndag før ein får kunstig lys i stova.

– Håpet må vere at vi får på plass så å seie alt i løpet av laurdag, men det er svært vanskeleg å skulle garantere for dette no, seier Aase fredag kveld.

Desse områda er utan straum:

Sunnfjord Energi:

Samla 630 kundar i Fjaler/Hyllestad/Høyanger. Usikker gjenoppretting; ein heil del truleg til i morgon.

Årdal Energi/Årdal kommune:

25 kundar ute kl. 21.00 (3.500 har vore berørt tidlegare)

Lærdal energi/Lærdal:

Svært få kundar ute, venta inn att før kl. 22.00

Aurland energi/Aurland:

50 kundar ute, venta inn att etter 3-4t

Stryn Energi/Stryn kommune:

105 kundar ute, fleste til i morgon. Hovudområde Lodalen/Tistam

Luster energi/Luster kommune:

400 kundar ute, område mellom Gaupne/Luster. Feilretting går føre seg, enkelte kjem inn att.

Hornindal (forsynt av Mørenett):

100 kundar ute no område Gausemel mot skisenter (heile har vore ute)

Sognekraft:

Ca 1400 kundar ute i kommunane Vik: 600 i områda Fresvik, Frønningen, Arnafjord: Sogndal 640; Balestrand 150

SFE:

Ca 4900 kundar ute i kommunane

Askvoll: Samla 750 kundar Øyane

Florø: Samla 1230 delt på Øygarden nord (300), Eikefjord (30), Kvalvik (50), Grov-Nedre Markevatn (850)

Bremanger: Samla 1175 delt på Sørbotten/Kjelkenes (200), Langeneset-bossovnen (15), Svarstad-ytre Grotle–Ryland og Rugsund Åskåra samla 960

Selje: Samla 1000 (Eldevik, Flatraket, litt av Selje, Stadtlandet

Vågsøy: Samla ca. 500 fordelt på Gangsøy/Husevåg (89), Bvik/Røysa 362, Silda 73, Totland/Hsevåg 69

Eid: Samla 263 i område Haus, Lefdal, Stårheim, Krokane/Lølkaneset,….

Gloppen: 10 kundar/Rønnekleiv

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.