NRK Meny
Normal

40 millionar til oljevern

Ein spesialstyrke på 50 mann, nye fartøy og fleire lenser skal gjere det lettare å reinse oljesøl langs kysten.

Steinar Solvang under oljevernøvelsen 2008
Foto: Eva Sleire / NRK

Det lovar operasjondirektør Steinar Solvang i Norsk oljevernforening for operatørselskap (biletet) .

Magne Igland i Sogn og Sunnfjord interkommunale utvalg mot akutt forureining er godt fornøgd med den nye avtalen på 40 millionar kroner i året.

- Vi får meir opplæring av personell og etablerer ein del tilgjengeleg utstyr ved behov.

Klar til å rykke ut

Solvang seier ein spesialstyrke på 50 mann skal vere klar til å rykke ut kva tid som helst. Tre landgangfartøy skal gjere det lettare å få folk i land der det er dårlege hamner. Dessutan skal det bli kjøpt inn anna utstyr, blant anna fleire lenser.

- Vi lovar at auka oljevernberedskap skal kome heile kysten til gode, også når båtar går på grunn og lek olje.

- For tilfeldig i dag

Igland meiner det er på tide at forholda vert betra. Dagens ordning er for tilfeldig, meiner han.

- Dei nye tiltaka og krava til opplæring vil kome alle til gode.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.