NRK Meny

27 fekk spreie oske

Fylkesmanneninnvilga i fjor 27 søknader om oskespreiing i Sogn og Fjordane etter dødsfall. Dei fleste søkjer om å få spreise oske etter avdøde i fjellet eller på sjøen, skriv Fylkesmannen på si nettside. I alt kom det inn 28 søknader, noko som er tre færre enn året før. Det vart gitt avslag på éin søknad.

Urner til askespredning og kirkegård
Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK