25 positive prøvar

Om lag 90.000 hjortedyr har blitt testa for skrantesjuka sidan 2016, skriv NTB. 25 av prøvane er positive, ifølge Veterinærinstituttet. Trass dette presiserer landbruksdepartementet at situasjonen framleis må overvakast.

Prøver for skrantesjuke til analyse.
Foto: Kjartan Rørslett / NRK