NRK Meny

224.000 på ei veke

Kontrollstasjonen til Statens vegvesen i Lærdal har teke inn 224.000 kroner på ei veke på grunn av manglande bombrikker, skriv Sogn Avis. Det er gitt 28 gebyr, kvar på 8000 kroner. Ved årsskiftet trådde nye reglar i kraft som seier at alle køyretøy over 3,5 tonn som blir brukt til nyttetransport også skal ha bombrikke.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.