NRK Meny

21 lensmannskontor i fare

Den interne arbeidsgruppa i Vest politidistrikt tilrår å legge ned 21 tjenestesteder og politistasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Politimester Kaare Songstad skal no vurdere forslaget, og sende sitt forslag på høring 14. oktober. Desse er føreslått nedlagde: Selje, Bremanger, Jølster, Askvoll, Hyllestad, Gaular, Balestrand, Luster, Aurland, Årdal eller Lærdal, Gulen, Solund, Osterøy eller Vaksdal, Austrheim, Samnanger, Ullensvang, Ulvik og Jondal. I tillegg blir Bergen nord, Bergen vest og Bergen sør politistasjoner avvikla.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.