NRK Meny

21 klagesaker om skulemiljø

Fylkesmannen fekk i fjor 21 klagesaker knytt til skulemiljøet ved skular i Sogn og Fjordane. Det er i hovudsak føresette som melder inn sakene. I dei fleste tilfelle er samarbeidsklima mellom skule og heim dårleg og tillitsforholdet svakt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.