NRK Meny

201 utan lærlingplass

201 søkjarar med ungdomsrett står utan læreplass. Fylkesdirektøren meiner situasjonen ikkje er urovekkande, men har sett inn fleire resursar slik at det kan arbeidast direkte mot søkjarar og enkeltbedrifter. – Skulane er med på arbeidet, og undersøker kva dei kan bidra med for å sikre at tidlegare elevar får fullføre utdanningsløpet sitt, skriv Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.