NRK Meny

200 000 til Landskyttarstemne

Kulturpolitikarane ynskjer å løyve 200 000 kroner til Landsskyttarstemne i Førde, men sender også saka vidare til Fylkesutvalet. Der ber dei om at det blir sett på om ein kan gje ei større løyving. Utvalsleiar Nils Gjerland frå Sp, seier det er skapt ei forventing om at stemnet skal få meir pengar, og at dei difor sender saka vidare.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.