20 mistar jobben

20 personar vil miste jobben sin ved Westcon Yard i Florø, melder Firdaposten. Vertsdirektør Gustav Johan Nydal seier at dei ikkje får inn mange og store nok prosjekt. NRK har tidlegare fortalt at bedrifta permitterte at 60 av 100 tilsette ved verftet. Direktør Nydal seier til avisa at permitteringsordninga ikkje har fungert godt nok til å løyse problema.