18.45: Sjå Vestlandsrevyen direkte

Programleder er Jan Børge Leirvik