18.45: Sjå Vestlandsrevyen direkte

Vegopning på Bergum i Førde kommune