NRK Meny
Normal

127 km/t i 70-sona – utan førarkort

Den førarkortlause hordalendingen gav blaffen i fartsgrensa på 70 km/t i Aurland. Fotoboksen knipsa han i 127 km/t.

No er mannen i 20-åra dømd til fengsel i 30 dagar, og to år utan førarkort.

I tillegg til fartsoverskridinga i jun. i fjor, måtte mannen svare for nok ein gong å ha køyrt bil utan førarkort, då han møtte i Sogn tingrett.

Fekk strafferabatt

Dei to lovbrota skjedde med halvannan månads mellomrom, og i prøvetida frå ein tidlegare dom. I desember 2013 vart han dømd til fengsel i 21 dagar. Då for promillekøyring og for å ha køyrt utan førarkort.

At det var fengselsstraff som venta mannen, kjem klart og tydeleg fram i vegtrafikklova. I 70-sona går grensa for fengselsstraff ved 115 km/t. Hordalendingen var som nemnt godt over det.

Mannen erkjende dei to siste forholda i politiavhøyr, og fekk 25 prosent tilståingsrabatt.

Ynskte fotlenke

Hordalendingen slepp å sone halve fengselsstraffa om han held seg vekke frå lovbrot dei neste to åra. Derimot må han framleis klare seg utan førarkort i to nye år.

Mannen bad om å få sone straffa med lenke. Det blir opp til kriminalomsorga å avgjere, men Sogn tingrett peikar på at han tidlegare har hatt alvorlege rusproblem.

– Fotlenkesoning vil vere betre eigna til å sikre at sikta ikkje hamnar tilbake i gamle kriminelle vanar, men i staden kan halde fram med å gå på jobb og halde seg unna rus, skriv dommarfullmektig Kristine Geirsdatter Celius.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.