11 vil bli rektor

11 personar har søkt på stillinga som rektor ved Høgskulen på Vestlandet. Mellom søkjarane er Ole-Gunnar Søgnen og Geir Anton Johansen, som opphaveleg er frå Gaular og Fjaler. Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet har oppretta eit utval som skal vurdere søkarane og gjennomføre intervju med kandidatar til rektorstillinga. Innstillinga skal vere klar seinast til styremøtet i november.