100 busser får alkolås

Fylkeskommunen har bestilt 100 alkolåsar til bussar som skal trafikkere i Sunnfjord. Dette har vore etterlyst av fleire kommunar som vil sikre at bussjåførane er edru når dei køyrer. Det vil truleg kome eit nasjonalt krav om alkolås på buss seinare, men fylkeskommunen vil vere i forkant. Dei har bestilt låsane i samband med anbodet for bussruter i Sunnfjord som akkurat er utlyst.

Vegopning på Bergum i Førde kommune