NRK Meny
Normal

-Mållova er molbopolitikk

Arne Sortevik (Frp) meiner det der molbopolitikk at Haukeland Universitetssjukehus må nytta nynorsk.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik fra Fremskrittspartiet.
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- I ein situasjon der dårleg sjukehusøkonomi og lange ventelister pregar kvardagen til dei tilsette, er det rett og slett horribelt at styret i Helse Bergen skal bruke tid på diskutere kva målform dei tilsette skal ha lov til å skrive, seier han til BT .

- Grotesk problemstilling

Stortingsveteranen tykkjer det går over streken når myndigheitene krev at sjukehuset må nytta nynorsk i all ekstern informasjon.

- Målstriden framstår som krenkjande for alle som ventar på sjukehusbehandling, seier Sortevik, som har bede helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen gripa inn.

I brevet til Strøm-Erichsen har han karakterisert problemstillinga om språkbruken ved Haukeland universitetssjukehus som grotesk.

- Eg meiner det er heilt irrelevant kor vidt det vert skrive nynorsk eller bokmål på sjukehusa. Deira oppgåve er å behandle og gjere pasientane friske, seier Sortevik.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.