- Uklokt møbelkjøp

– Det var vel kanskje ikkje den klokaste avgjerda han har tatt, seier administrerande direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, om møbelkjøpet.

Til Bergens Tidende seier Herlof Nilssen at Helse Førde kunne klart seg med billegversjonen av designmøblane som no prydar kontorfløyen til administrasjonen.

Han er ikkje i tvil om at Jon Bolstad kunne funne like tenlege møblar til ein billegare penge. Nilssen vedgår at designmøblar kan gje feil signal.

– Slik det no blir framstilt er ikkje dette noko god sak for oss, seier Nilssen til BT.

Ok for styreleiaren

Sjølv om Helse Førde er eigd av Helse Vest vil ikkje Nilssen blande seg bort i møbelhandalen, då dette ifølgje han er ei sak for det lokale helseføretaket.

Clara Øberg, styreleiar i Helse Førde, meiner det er heilt greit at eit helseføretak som slit med store underskot kjøper designmøblar.

– Møblane er ein del av ei fornying. Administrasjonen har ikkje gått ut over sine fullmakter eller budsjett, seier Øberg. 

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.